تعرفه خدمات

تعرفه نرخ خدمات اینترنتی وکامپیوتری ( کافی نت) در شهرستان ساحلی  محمودآباد – مازندران

این نرخ توسط اتحادیه صادر شده است .

[purchase_link id=”551″ style=”button” color=”” text=”برای خرید محصوصل کلیک کنید”]

 

Tarefe__Cafenet__94