آدرس و فهرست جاذبه هاي گردشگري مازندران

فهرست جاذبه هاي گردشگري

                                                         ساري
نشاني نام مكان
ساري : داخل شهر – خيابان ملامجدالدين مقبره امامزاده محمد رضا
ساري : مركز شهر امامزاده يحيي
ساري : مركز شهر – جنب امامزاده يحيي امامزاده زين العابدين
ساري : داخل شهر – بلوار امام رضا – خيابان امامزاده عباس بقعه امامزاده عباس
ساري : مركز شهر آب انبار ميرزا مهدي
ساري : ۵/۵ كيلومتر شرق ساري – روستاي گلما بقعه گلما
ساري : ۶ كيلومتري شمال غربي ساري – قريه عيسي خندق امامزاده قاسم
ساري : ۲۱ كيلومتري شمال شرق ساري قريه مرزرود امامزاده صالح
ساري : ۱۰ كيلو متري ساري – روستاي خارميان امامزاده عيسي بن كاظم
ساري : ۲۸ كيلومتري شمال ساري- روستاي فرح آباد مجموعه فرح آباد
ساري : ۵كيلومتري جنوب ساري روستاي پايين دزا شاطر گنبد
ساري : مركز شهر پل تجن
ساري : مركز شهر ساختمان دارايي
ساري : محله آب انبار نو – مركز شهر خانه فاضلي
ساري : چهار راه برق – مركز شهر خانه منوچهر كلبادي
ساري: خيابان انقلاب –   محله آب انبار نو – مركز شهر آب انبار نو
ساري : منطقه چنار بن – مركز شهر مسجد جامع ساري
ساري : ميدان شهرداري بانك ملي ساري
ساري : خيابان جمهوري –   كوچه سردار خانه سردار جليل
ساري : خيابن انقلاب – كوچه انبار نو حمام وزيري
فاصله از مركز شهر : ۶۰ كيلومتر فریم صحرا
فاصله از مركز شهر : ۳۵كيلومتر منطقه تفریحی سياحتي دو سله
فاصله از مركز شهر : ۳۵كيلومتر مجتمع تفریحی ساحلی گهرباران
فاصله از مركز شهر : ۶۰ كيلومتر منطقه جنگلی شیرین رود خرم آباد
فاصله از مركز شهر : ۸۰كيلومتر منطقه تفریحی سیاحتی جنگلی کیاسر – جمالالدین کلا
فاصله از مركز شهر : ۴۵كيلومتر سد شهید رجائی محور سلیمان تنگه
فاصله از مركز شهر : ۱۰كيلومتر پارک جنگلی زارع
فاصله از مركز شهر : ۲۵ كيلومتر منطقه تفریحی ساحلی فرح آباد ساری
فاصله از مركز شهر : ۱۲۰كيلومتر منطقه تفریحی چشمه توس ارست مالخاست
فاصله از مركز شهر : ۲۸كيلومتر خزر آباد ( دريا و مجموعه تاريخي )
فاصله از مركز شهر : ۳۵ كيلومتر پارك حيات وحش دشت ناز
فاصله از مركز شهر : ۱۰ كيلومتر پناهگاه حيات وحش سمسكنده
مركز شهر بقعه امامزاده عباس
مركز شهر خانه قديمي كلبادي
                                                       تنكابن

behshahr20

نشاني نام مكان
تنكابن : داخل شهر ساختمان شهرباني
تنكابن : داخل شهر پل چشمه كيله
تنكابن : بخش گليجان – دهستان سليمان آباد –   روستاي لاكتراشان بناي سنگي كوره سر
تنكابن : ۵۰متري غرب ميدان امام عمارت شهرداري تنكابن
فاصله از مركز شهر : ۳۵كيلومتر غار دانيال
فاصله از مركز شهر : ۱۸كيلومتر پارك جنگلي چالدره
فاصله از مركز شهر : ۲۸كيلومتر دشت درياسر
فاصله از مركز شهر : ۲۵كيلومتر خشكه داران ( جنگل جلگه اي )
فاصله از مركز شهر : ۲۲كيلومتر موزه تاريخ طبيعي
فاصله از مركز شهر : ۱۵كيلومتر مجتمع تفریحی ساحلی دریای لاریم
فاصله از مركز شهر : ۱۵كيلومتر مجتمع تفریحی ساحلی دریای چيکرود
فاصله از مركز شهر : ۷ كيلومتر پل تاريخي آزان
فاصله از مركز شهر : ۱۰ كيلومتر سواحل چيكرود
فاصله از مركز شهر : ۶۰ كيلومتر قله سيالان
فاصله از مركز شهر : ۴۵ كيلومتر ييلاق دوهزار
فاصله از مركز شهر : ۶۰ كيلومتر ييلاق سه هزار
فاصله از مركز شهر : ۳۳ كيلومتر آبگرم فلك ده
فاصله از مركز شهر : ۸ كيلومتر آبشار فرهاد جوي
                                                     سوادكوه
نشاني نام مكان
سوادكوه : روستاي لاجيم برج لاجيم
سواد كوه : قريه آلاشت محله قديمي آلاشت
سواد كوه : روستاي ورسك پل ورسك
سوادكوه : روستاي اهمبان – ۲۵ كيلومتر جنوب سوادكوه امامزاده شاهبالو
  زاهد دهميان
سواد كوه : فاصله ۳۰ كيلومتري جنوب شرق دو آب قلعه كنگلو
سوادكوه : ۲۵۰ متري جاذبه اصلي سواد كوه به فيروز كوه كاروان سراي كدوك
سواد كوه : به فاصله ۹ كيلومتري جنوب شيرگاه پل سنگي شاپور
سواد كوه : شير گاه پل شيرگاه
سواد كوه : پل سفيد – جاده فيروز كوه – كنار جاده – نزديك روستاي سرخ آباد كليساي اوريم – رودبار
فاصله از مركز شهر : ۲۰كيلومتر منطقه تفريحي و طبيعي و تاريخي كمر پشت
فاصله از مركز شهر : ۵۵كيلومتر مجتمع تفریحی – کوهستانی امامزاده حسن آلاشت
فاصله از مركز شهر : ۳۵ كيلومتر مجتمع تفریحی توریستی ورسک
فاصله از مركز شهر : ۴۰كيلومتر منطقه کوهستانی جنگلی گردنه سر و آبشار گزو
فاصله از مركز شهر : ۲۰كيلومتر مجتمع تفریحی توریستی حاشیه سد البرز
                                                         آمل
نشاني نام مكان
آمل : محله پايين بازار آمل گلدسه مسجد امام حسن عسگري
آمل :شاهاندشت – محله پشت بازا –كوچه حسينيه–پلاك ۱۶ حسينيه آمل
آمل : داخل شهر مسجد اقا عباس
آمل : روستاي پاشا كلاي آمل خانه حاج مهدي سلطان
آمل : بخش لاريجان – جاده هراز نقش برجسته شكل شاه
آمل : بخش لاريجان دهستان بالا لاريجان روستاي گزنك بقعه محمد قريشي گزنك
آمل : بخش دابو دشت دهستان دشت سر روستاي هندو كلا تكيه سقا نفار هندو كلاي آمل
آمل : بخش لاريجان دهستان بالا لاريجان روستاي آب گرم حمام شاه عباسي
آمل : بخش دابو دشت دهستان دابوي جنوبي روستاي هشتل عليا امامزاده قاسم هشتل عليا
آمل : بخش دابو دشت دهستان دابوي جنوبي روستاي امين آباد حمام مير صفا
آمل : بخش بالا لاريجان   روستاي دينان امامزاده ابراهيم دينا
آمل : بخش لاريجان دهستان بالا لاريجان روستاي شاهاندشت تكيه شاهاندشت
آمل : بخش لاريجان شهر رينه امامزاده محمد طاهر
آمل : بخش لاريجان دهستان پايين لاريجان روستاي شاهاندشت برج سي شاهاندشت
آمل : بخش لاريجان دهستان بالا لاريجان روستاي دينان امامزاده روح ا…
آمل : بخش لاريجان دهستان بالا لاريجان روستاي دينان امامزاده عبدا… وانا
آمل : بخش لاريجان ، دهستان لاريجان سفلي روستاي كهرود امامزاده جوانمرد حمزه
آمل : بخش مركز دهستان هزاريي جنوب روستاي كمانگر كلا امامزاده يوسف اسماعيل
آمل : دشت لار سمت غرب رودخانه سفيد آب يال كوه به صبان دره قلعه آور دشت لار
آمل : دشت لار سمت راست كوه نقار خانه رباط سنگي آبشار اول
آمل : دشت لار سمت راست كوه نقار خانه سمت چپ امامزاده نقار خانه رباط سنگي آبشار دوم
فاصله از مركز شهر : ۷۵ كيلومتر قله دماوند
فاصله از مركز شهر : ۱۰۰ كيلومتر دره و درياچه سد لار
فاصله از مركز شهر : ۷۲ كيلومتر آبگرم لاريجان
فاصله از مركز شهر : ۶۵ كيلومتر آبگرم شاهاندشت
فاصله از مركز شهر : ۸۰ كيلومتر آب اسك ( آب معدني )
فاصله از مركز شهر : ۱۲ كيلومتر امامزاده عبدا…
فاصله از مركز شهر : ۱۵ كيلومتر بليران ( رودخانه و جنگل )
مركز شهر پل دوازده چشمه
مركز شهر مقبره مير بزرگ
مركز شهر شمس آل رسول
فاصله از مركز شهر : ۲۰ كيلومتر پارك جنگلي ميرزا كوچك خان
مركز شهر پارك دهكده طلائي
                                                         بهشهر
نشاني نام مكان
بهشهر : داخل شهر باغ چهل ستون ( پارك ملت )
بهشهر : ۶ كيلومتري جنوب شرقي بهشهر مجموعه عباس آباد (سد و ساختمان داخل درياچه)
بهشهر : روستاي تروجن ( شهيد آباد ) غار هوتو و كمربند
بهشهر : داخل شهر چشمه عمارت
بهشهر : داخل شهر بناي شهرداري داخل پارك ملت
بهشهر : روستاي كوهستان بقعه امير سيد كمال الدين
بهشهر : بخش شرقي شهر منطقه قنبر اباد سيكا پل
بهشهر : خيابان شهيد هاشمي نژاد ساختمان كانون فرهنگي تربيتي
بهشهر : شمال غرب روستاي آسياب سر قلعه شاهنشين آسياب سر
بهشهر : شمال غرب روستاي آسياب سر گوهر تپه
بهشهر : روستاي گرجي محله عمارت سيامي
بهشهر : جنوب شرقي شهرستان بهشهر بخش مركزي قنبر آباد بز پل
بهشهر : شمال غرب روستاي آسياب سر آتشكده كوهسان
بهشهر : بخش قره طغان- روستاي قره تپه مجموعه بناي افغان نژاد
بهشهر : مركز رستمكلا حسينيه فرحي
بهشهر : جنوب رستمكلا حسينيه شيخ علي زاده
بهشهر : بخش يانه سر دهستان شهدا يانه سر خانه شهرياري ۲
بهشهر : بخش يانه سر دهستان شهدا يانه سر خانه شهرياري ۱
بهشهر : بخش يانه سر دهستان شهدا يانه سر گورستان سفيد چاه
فاصله از مركز شهر : ۱۲ كيلومتر تالاب ميانكاله
فاصله از مركز شهر : ۳۵ كيلومتر زاغمرز
فاصله از مركز شهر : ۳ كيلومتر سنگ نو ( آبشار )
فاصله از مركز شهر : ۲۰ كيلومتر ساحل آرام گلوگاه
فاصله از مركز شهر : ۴۳ كيلومتر توسكا چشكه گلوگاه
                                                         بابل
نشاني نام مكان
بابل : ۴ كيلومتري شرق بابل روستاي سلطان محمد طاهر بقعه سلطان محمد طاهر
بابل : داخل شهر امامزاده قاسم
بابل : ابتداي جاده آمل مقبره درويش فخرالدين
بابل : ۲۶ كيلومتري جنوب غربي بابل در قريه مقريكلا تكيه قريه مقري كلا
بابل : ۲۰ كيلومتري جنوب بابل در قريه ابوالحسن كلا مجموعه تاريخي ابوالحسن كلا
بابل : ۲۰ كيلومتري جنوب بابل در قريه ابوالحسن كلا قلعه كتي ابوالحسن كلا (قلعه شاه نشين )
بابل : ۱ كيلومتري جنوب بابل پل محمد حسن خاني
بابل : روستاي سرست دربخش گتاب گنبد سرست
بابل : رودگر محله داخل شهر مناره و مسجد رودگر محله
بابل : ۱۹كيلومتري جنوب بابل روستاي مشهد سرا بناي امامزاده طاهر مشهد سرا
بابل : مركز شهر ساختمان شهرداري(موزه بابل)
بابل : مركز شهر ساختمان شهرباني
بابل : مركز شهر برج ديده باني ( كاخ بابل )
بابل : جنوب بابل و نزديك به پل قديمي محمد حسن خان مجتمع خدماتي حمايتي سلمان
بابل : محله سر حمام بار فروش حمام قديمي ميرزا يوسف
بابل : خيابان مدرس جنب گنجينه بابل مجموعه تاريخي آقاجان نسب
بابل : روستاي شياده سقانفار شياده
بابل : ۱۰ كيلومتري جنوب شرقي بابل روستاي چماز كتي كلا سقانفار تكيه چماز كلا
بابل : محله حمزه كلاي غربي جنب گورستان عمومي سقانفار كيجا تكيه
بابل : بافت قديم شهر محله نقيب كلا مجموعه بناي نجفي
بابل : بخش بابل كنار روستاي گاوانكلا تكيه گاوان كلا
بابل : بخش بخش مركزي دهستان فيضيه بناي سقانفار كبود كلا
بابل : روستاي كلود كلا – دانشگاه علم پزشكي بابل سردر دانشگاه علوم پزشكي بابل
بابل : بخش كتاب دهستان كتاب شمالي روستاي بنگر كلا مقبره ملا محمد شهر آشوب
فاصله از مركز شهر : ۸۰ كيلومتر شيخ موسي
فاصله از مركز شهر : ۴۰ كيلومتر آبگرم معدني روستاي آرزو
مركز شهر پل محمد حسن خان
مركز شهر گنجينه تاريخي
مركز شهر پير علم
                                                     چالوس
نشاني نام مكان
فاصله از مركز شهر : كيلومتر پارك جنگلی ورگاوریج
فاصله از مركز شهر : ۵كيلومتر پارک فین چالوس
فاصله از مركز شهر : ۴۵ كيلومتر کلاردشت و پیرامون سردآبرود                     ( رودبارك – ونداربن )
فاصله از مركز شهر : ۲۰كيلومتر منطقه اطراف سد سياه بيشه
فاصله از مركز شهر : ۴۵كيلومتر منطقه تفريحي توريستي دریاچه ولشت
فاصله از مركز شهر : ۷۵كيلومتر علم کوه البرز
فاصله از مركز شهر : ۱۲كيلومتر تله كابين نمك آبرود
فاصله از مركز شهر : ۵كيلومتر كاخ چايخوران
فاصله از مركز شهر : ۱كيلومتر کاخ رامسر
فاصله از مركز شهر : ۳۵ كيلومتر محور کوهستانی جواهرده
فاصله از مركز شهر : ۱۵كيلومتر پارک جنگلی صفارود
فاصله از مركز شهر : ۵كيلومتر مجموعه تفریحی و تفرجی سفید تمشک
فاصله از مركز شهر : ۱۰كيلومتر مجتمع تفریحی تاریخی قلعه مارکوه                 ( کتالم و سادات شهر )
فاصله از مركز شهر : ۴۵كيلومتر پارک جنگلی دالخانی
فاصله از مركز شهر :۱۰كيلومتر رودخانه تالار ( پل شاهپور تا ساحل)
فاصله از مركز شهر : ۱۰ كيلومتر منطقه سیاحتی تفریحی پارک جنگلی تلار
فاصله از مركز شهر : ۴كيلومتر چشمه هزارون
فاصله از مركز شهر : ۳۸كيلومتر تكيه كرد كلا
فاصله از مركز شهر : ۱۷كيلومتر امامزاده سيد صالح
                                                    گلوگاه
نشاني نام مكان
فاصله از مركز شهر : ۲۰ كيلومتر منطقه میانکاله
فاصله از مركز شهر : ۶۰ كيلومتر محور تاریخی طبیعی سفید چاه – توسکا چشمه
فاصله از مركز شهر : ۵ كيلومتر منطقه تفریحی ساحلی دریای آرام گلوگاه
فاصله از مركز شهر :۲۰ كيلومتر منطقه تفریحی سياحتي سوچلما و استخر پشت
فاصله از مركز شهر : ۱۵ كيلومتر پارک جنگلی تفریحی قرمرض نکاء
                                                           نور
نشاني نام مكان
فاصله از مركز شهر :۳كيلومتر پارک جنگلی نور
فاصله از مركز شهر : ۲۵كيلومتر پارك جنگلی سی سنگان
فاصله از مركز شهر : ۱۵ كيلومتر پارک جنگلی آب پری – گلندرود- شهرداری رویان
فاصله از مركز شهر : ۱۴۰ كيلومتر محور تاریخی بلده
فاصله از مركز شهر :۳۵كيلومتر پارك جنگلی کشپل نور و لاویج
فاصله از مركز شهر : ۱۵۰كيلومتر يوش ( ييلاق و مقبره نيما يوشيج )
فاصله از مركز شهر : ۲۰ كيلومتر بقعه آقاشاهبالوزاده
فاصله از مركز شهر : ۱۴۵ كيلومتر قلعه پولاد بلده
فاصله از مركز شهر : ۱۴۵ كيلومتر بقعه سلطان احمد
                                                       نوشهر
نشاني نام مكان
فاصله از مركز شهر :۳۵كيلومتر تاریخی طبیعی کندلوس
فاصله از مركز شهر : ۸۰كيلومتر درياچه خضر نبي
فاصله از مركز شهر : ۶۰كيلومتر ديو چشمه
فاصله از مركز شهر : ۳۰ كيلومتر پارك جنگلی سی سنگان
فاصله از مركز شهر : ۴۵ كيلومتر محور تاریخی کجور لاشک – پول
                                                       ورسك
نشاني نام مكان
فاصله از مركز شهر :۳كيلومتر سه خط طلا
                                                      زير آب
نشاني نام مكان
فاصله از مركز شهر :۸كيلومتر پارك جنگلي جوارم
فاصله از مركز شهر : ۳۵كيلومتر ييلاق و آبشار دراسله
فاصله از مركز شهر : ۳۰كيلومتر آلاشت ( منطقه ييلاقي )
فاصله از مركز شهر : ۲۸كيلومتر برج لاجيم
                                                       پل سفيد
نشاني نام مكان
فاصله از مركز شهر :۳۵كيلومتر قلعه كنگلو
فاصله از مركز شهر : ۲۰كيلومتر غار اسپهبد خورشيد
فاصله از مركز شهر : ۳۵كيلومتر پل ورسك
                                                       بابلسر
نشاني نام مكان
مركز شهر پارك واسكله قايقراني
مركز شهر بقعه امامزاده ابراهيم
 

                                            

                                                         رامسر

نشاني نام مكان
فاصله از مركز شهر : ۲۰ كيلومتر پارك جنگلي صفارود
فاصله از مركز شهر : ۲۷ كيلومتر ييلاق جواهر ده
فاصله از مركز شهر : ۶ كيلومتر قلعه مار كوه
فاصله از مركز شهر : ۳۰ كيلومتر جنگل دال خاني
                                                   نكاء
نشاني نام مكان
فاصله از مركز شهر : ۳۵ كيلومتر استخر پشت
فاصله از مركز شهر : ۱۲ كيلومتر قرمرض ( آب معدني )
                                                       قائمشهر
نشاني نام مكان
فاصله از مركز شهر : ۴ كيلومتر چشمه هزارون
فاصله از مركز شهر : ۷ كيلومتر پارك جنگلي تلار
فاصله از مركز شهر : ۳۸ كيلومتر تكيه كرد كلا
فاصله از مركز شهر : ۱۷ كيلومتر امامزاده سيد صالح

 

 

 

 

 

 

 

 

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *