آدرس و فهرست جاذبه هاي گردشگري مازندران

فهرست جاذبه هاي گردشگري

                                                         ساري
نشاني نام مكان
ساري : داخل شهر – خيابان ملامجدالدين مقبره امامزاده محمد رضا
ساري : مركز شهر امامزاده يحيي
ساري : مركز شهر – جنب امامزاده يحيي امامزاده زين العابدين
ساري : داخل شهر – بلوار امام رضا – خيابان امامزاده عباس بقعه امامزاده عباس
ساري : مركز شهر آب انبار ميرزا مهدي
ساري : 5/5 كيلومتر شرق ساري – روستاي گلما بقعه گلما
ساري : 6 كيلومتري شمال غربي ساري – قريه عيسي خندق امامزاده قاسم
ساري : 21 كيلومتري شمال شرق ساري قريه مرزرود امامزاده صالح
ساري : 10 كيلو متري ساري – روستاي خارميان امامزاده عيسي بن كاظم
ساري : 28 كيلومتري شمال ساري- روستاي فرح آباد مجموعه فرح آباد
ساري : 5كيلومتري جنوب ساري روستاي پايين دزا شاطر گنبد
ساري : مركز شهر پل تجن
ساري : مركز شهر ساختمان دارايي
ساري : محله آب انبار نو – مركز شهر خانه فاضلي
ساري : چهار راه برق – مركز شهر خانه منوچهر كلبادي
ساري: خيابان انقلاب –   محله آب انبار نو – مركز شهر آب انبار نو
ساري : منطقه چنار بن – مركز شهر مسجد جامع ساري
ساري : ميدان شهرداري بانك ملي ساري
ساري : خيابان جمهوري –   كوچه سردار خانه سردار جليل
ساري : خيابن انقلاب – كوچه انبار نو حمام وزيري
فاصله از مركز شهر : 60 كيلومتر فریم صحرا
فاصله از مركز شهر : 35كيلومتر منطقه تفریحی سياحتي دو سله
فاصله از مركز شهر : 35كيلومتر مجتمع تفریحی ساحلی گهرباران
فاصله از مركز شهر : 60 كيلومتر منطقه جنگلی شیرین رود خرم آباد
فاصله از مركز شهر : 80كيلومتر منطقه تفریحی سیاحتی جنگلی کیاسر – جمالالدین کلا
فاصله از مركز شهر : 45كيلومتر سد شهید رجائی محور سلیمان تنگه
فاصله از مركز شهر : 10كيلومتر پارک جنگلی زارع
فاصله از مركز شهر : 25 كيلومتر منطقه تفریحی ساحلی فرح آباد ساری
فاصله از مركز شهر : 120كيلومتر منطقه تفریحی چشمه توس ارست مالخاست
فاصله از مركز شهر : 28كيلومتر خزر آباد ( دريا و مجموعه تاريخي )
فاصله از مركز شهر : 35 كيلومتر پارك حيات وحش دشت ناز
فاصله از مركز شهر : 10 كيلومتر پناهگاه حيات وحش سمسكنده
مركز شهر بقعه امامزاده عباس
مركز شهر خانه قديمي كلبادي
                                                       تنكابن

behshahr20

نشاني نام مكان
تنكابن : داخل شهر ساختمان شهرباني
تنكابن : داخل شهر پل چشمه كيله
تنكابن : بخش گليجان – دهستان سليمان آباد –   روستاي لاكتراشان بناي سنگي كوره سر
تنكابن : 50متري غرب ميدان امام عمارت شهرداري تنكابن
فاصله از مركز شهر : 35كيلومتر غار دانيال
فاصله از مركز شهر : 18كيلومتر پارك جنگلي چالدره
فاصله از مركز شهر : 28كيلومتر دشت درياسر
فاصله از مركز شهر : 25كيلومتر خشكه داران ( جنگل جلگه اي )
فاصله از مركز شهر : 22كيلومتر موزه تاريخ طبيعي
فاصله از مركز شهر : 15كيلومتر مجتمع تفریحی ساحلی دریای لاریم
فاصله از مركز شهر : 15كيلومتر مجتمع تفریحی ساحلی دریای چيکرود
فاصله از مركز شهر : 7 كيلومتر پل تاريخي آزان
فاصله از مركز شهر : 10 كيلومتر سواحل چيكرود
فاصله از مركز شهر : 60 كيلومتر قله سيالان
فاصله از مركز شهر : 45 كيلومتر ييلاق دوهزار
فاصله از مركز شهر : 60 كيلومتر ييلاق سه هزار
فاصله از مركز شهر : 33 كيلومتر آبگرم فلك ده
فاصله از مركز شهر : 8 كيلومتر آبشار فرهاد جوي
                                                     سوادكوه
نشاني نام مكان
سوادكوه : روستاي لاجيم برج لاجيم
سواد كوه : قريه آلاشت محله قديمي آلاشت
سواد كوه : روستاي ورسك پل ورسك
سوادكوه : روستاي اهمبان – 25 كيلومتر جنوب سوادكوه امامزاده شاهبالو
  زاهد دهميان
سواد كوه : فاصله 30 كيلومتري جنوب شرق دو آب قلعه كنگلو
سوادكوه : 250 متري جاذبه اصلي سواد كوه به فيروز كوه كاروان سراي كدوك
سواد كوه : به فاصله 9 كيلومتري جنوب شيرگاه پل سنگي شاپور
سواد كوه : شير گاه پل شيرگاه
سواد كوه : پل سفيد – جاده فيروز كوه – كنار جاده – نزديك روستاي سرخ آباد كليساي اوريم – رودبار
فاصله از مركز شهر : 20كيلومتر منطقه تفريحي و طبيعي و تاريخي كمر پشت
فاصله از مركز شهر : 55كيلومتر مجتمع تفریحی – کوهستانی امامزاده حسن آلاشت
فاصله از مركز شهر : 35 كيلومتر مجتمع تفریحی توریستی ورسک
فاصله از مركز شهر : 40كيلومتر منطقه کوهستانی جنگلی گردنه سر و آبشار گزو
فاصله از مركز شهر : 20كيلومتر مجتمع تفریحی توریستی حاشیه سد البرز
                                                         آمل
نشاني نام مكان
آمل : محله پايين بازار آمل گلدسه مسجد امام حسن عسگري
آمل :شاهاندشت – محله پشت بازا –كوچه حسينيه–پلاك 16 حسينيه آمل
آمل : داخل شهر مسجد اقا عباس
آمل : روستاي پاشا كلاي آمل خانه حاج مهدي سلطان
آمل : بخش لاريجان – جاده هراز نقش برجسته شكل شاه
آمل : بخش لاريجان دهستان بالا لاريجان روستاي گزنك بقعه محمد قريشي گزنك
آمل : بخش دابو دشت دهستان دشت سر روستاي هندو كلا تكيه سقا نفار هندو كلاي آمل
آمل : بخش لاريجان دهستان بالا لاريجان روستاي آب گرم حمام شاه عباسي
آمل : بخش دابو دشت دهستان دابوي جنوبي روستاي هشتل عليا امامزاده قاسم هشتل عليا
آمل : بخش دابو دشت دهستان دابوي جنوبي روستاي امين آباد حمام مير صفا
آمل : بخش بالا لاريجان   روستاي دينان امامزاده ابراهيم دينا
آمل : بخش لاريجان دهستان بالا لاريجان روستاي شاهاندشت تكيه شاهاندشت
آمل : بخش لاريجان شهر رينه امامزاده محمد طاهر
آمل : بخش لاريجان دهستان پايين لاريجان روستاي شاهاندشت برج سي شاهاندشت
آمل : بخش لاريجان دهستان بالا لاريجان روستاي دينان امامزاده روح ا…
آمل : بخش لاريجان دهستان بالا لاريجان روستاي دينان امامزاده عبدا… وانا
آمل : بخش لاريجان ، دهستان لاريجان سفلي روستاي كهرود امامزاده جوانمرد حمزه
آمل : بخش مركز دهستان هزاريي جنوب روستاي كمانگر كلا امامزاده يوسف اسماعيل
آمل : دشت لار سمت غرب رودخانه سفيد آب يال كوه به صبان دره قلعه آور دشت لار
آمل : دشت لار سمت راست كوه نقار خانه رباط سنگي آبشار اول
آمل : دشت لار سمت راست كوه نقار خانه سمت چپ امامزاده نقار خانه رباط سنگي آبشار دوم
فاصله از مركز شهر : 75 كيلومتر قله دماوند
فاصله از مركز شهر : 100 كيلومتر دره و درياچه سد لار
فاصله از مركز شهر : 72 كيلومتر آبگرم لاريجان
فاصله از مركز شهر : 65 كيلومتر آبگرم شاهاندشت
فاصله از مركز شهر : 80 كيلومتر آب اسك ( آب معدني )
فاصله از مركز شهر : 12 كيلومتر امامزاده عبدا…
فاصله از مركز شهر : 15 كيلومتر بليران ( رودخانه و جنگل )
مركز شهر پل دوازده چشمه
مركز شهر مقبره مير بزرگ
مركز شهر شمس آل رسول
فاصله از مركز شهر : 20 كيلومتر پارك جنگلي ميرزا كوچك خان
مركز شهر پارك دهكده طلائي
                                                         بهشهر
نشاني نام مكان
بهشهر : داخل شهر باغ چهل ستون ( پارك ملت )
بهشهر : 6 كيلومتري جنوب شرقي بهشهر مجموعه عباس آباد (سد و ساختمان داخل درياچه)
بهشهر : روستاي تروجن ( شهيد آباد ) غار هوتو و كمربند
بهشهر : داخل شهر چشمه عمارت
بهشهر : داخل شهر بناي شهرداري داخل پارك ملت
بهشهر : روستاي كوهستان بقعه امير سيد كمال الدين
بهشهر : بخش شرقي شهر منطقه قنبر اباد سيكا پل
بهشهر : خيابان شهيد هاشمي نژاد ساختمان كانون فرهنگي تربيتي
بهشهر : شمال غرب روستاي آسياب سر قلعه شاهنشين آسياب سر
بهشهر : شمال غرب روستاي آسياب سر گوهر تپه
بهشهر : روستاي گرجي محله عمارت سيامي
بهشهر : جنوب شرقي شهرستان بهشهر بخش مركزي قنبر آباد بز پل
بهشهر : شمال غرب روستاي آسياب سر آتشكده كوهسان
بهشهر : بخش قره طغان- روستاي قره تپه مجموعه بناي افغان نژاد
بهشهر : مركز رستمكلا حسينيه فرحي
بهشهر : جنوب رستمكلا حسينيه شيخ علي زاده
بهشهر : بخش يانه سر دهستان شهدا يانه سر خانه شهرياري 2
بهشهر : بخش يانه سر دهستان شهدا يانه سر خانه شهرياري 1
بهشهر : بخش يانه سر دهستان شهدا يانه سر گورستان سفيد چاه
فاصله از مركز شهر : 12 كيلومتر تالاب ميانكاله
فاصله از مركز شهر : 35 كيلومتر زاغمرز
فاصله از مركز شهر : 3 كيلومتر سنگ نو ( آبشار )
فاصله از مركز شهر : 20 كيلومتر ساحل آرام گلوگاه
فاصله از مركز شهر : 43 كيلومتر توسكا چشكه گلوگاه
                                                         بابل
نشاني نام مكان
بابل : 4 كيلومتري شرق بابل روستاي سلطان محمد طاهر بقعه سلطان محمد طاهر
بابل : داخل شهر امامزاده قاسم
بابل : ابتداي جاده آمل مقبره درويش فخرالدين
بابل : 26 كيلومتري جنوب غربي بابل در قريه مقريكلا تكيه قريه مقري كلا
بابل : 20 كيلومتري جنوب بابل در قريه ابوالحسن كلا مجموعه تاريخي ابوالحسن كلا
بابل : 20 كيلومتري جنوب بابل در قريه ابوالحسن كلا قلعه كتي ابوالحسن كلا (قلعه شاه نشين )
بابل : 1 كيلومتري جنوب بابل پل محمد حسن خاني
بابل : روستاي سرست دربخش گتاب گنبد سرست
بابل : رودگر محله داخل شهر مناره و مسجد رودگر محله
بابل : 19كيلومتري جنوب بابل روستاي مشهد سرا بناي امامزاده طاهر مشهد سرا
بابل : مركز شهر ساختمان شهرداري(موزه بابل)
بابل : مركز شهر ساختمان شهرباني
بابل : مركز شهر برج ديده باني ( كاخ بابل )
بابل : جنوب بابل و نزديك به پل قديمي محمد حسن خان مجتمع خدماتي حمايتي سلمان
بابل : محله سر حمام بار فروش حمام قديمي ميرزا يوسف
بابل : خيابان مدرس جنب گنجينه بابل مجموعه تاريخي آقاجان نسب
بابل : روستاي شياده سقانفار شياده
بابل : 10 كيلومتري جنوب شرقي بابل روستاي چماز كتي كلا سقانفار تكيه چماز كلا
بابل : محله حمزه كلاي غربي جنب گورستان عمومي سقانفار كيجا تكيه
بابل : بافت قديم شهر محله نقيب كلا مجموعه بناي نجفي
بابل : بخش بابل كنار روستاي گاوانكلا تكيه گاوان كلا
بابل : بخش بخش مركزي دهستان فيضيه بناي سقانفار كبود كلا
بابل : روستاي كلود كلا – دانشگاه علم پزشكي بابل سردر دانشگاه علوم پزشكي بابل
بابل : بخش كتاب دهستان كتاب شمالي روستاي بنگر كلا مقبره ملا محمد شهر آشوب
فاصله از مركز شهر : 80 كيلومتر شيخ موسي
فاصله از مركز شهر : 40 كيلومتر آبگرم معدني روستاي آرزو
مركز شهر پل محمد حسن خان
مركز شهر گنجينه تاريخي
مركز شهر پير علم
                                                     چالوس
نشاني نام مكان
فاصله از مركز شهر : كيلومتر پارك جنگلی ورگاوریج
فاصله از مركز شهر : 5كيلومتر پارک فین چالوس
فاصله از مركز شهر : 45 كيلومتر کلاردشت و پیرامون سردآبرود                     ( رودبارك – ونداربن )
فاصله از مركز شهر : 20كيلومتر منطقه اطراف سد سياه بيشه
فاصله از مركز شهر : 45كيلومتر منطقه تفريحي توريستي دریاچه ولشت
فاصله از مركز شهر : 75كيلومتر علم کوه البرز
فاصله از مركز شهر : 12كيلومتر تله كابين نمك آبرود
فاصله از مركز شهر : 5كيلومتر كاخ چايخوران
فاصله از مركز شهر : 1كيلومتر کاخ رامسر
فاصله از مركز شهر : 35 كيلومتر محور کوهستانی جواهرده
فاصله از مركز شهر : 15كيلومتر پارک جنگلی صفارود
فاصله از مركز شهر : 5كيلومتر مجموعه تفریحی و تفرجی سفید تمشک
فاصله از مركز شهر : 10كيلومتر مجتمع تفریحی تاریخی قلعه مارکوه                 ( کتالم و سادات شهر )
فاصله از مركز شهر : 45كيلومتر پارک جنگلی دالخانی
فاصله از مركز شهر :10كيلومتر رودخانه تالار ( پل شاهپور تا ساحل)
فاصله از مركز شهر : 10 كيلومتر منطقه سیاحتی تفریحی پارک جنگلی تلار
فاصله از مركز شهر : 4كيلومتر چشمه هزارون
فاصله از مركز شهر : 38كيلومتر تكيه كرد كلا
فاصله از مركز شهر : 17كيلومتر امامزاده سيد صالح
                                                    گلوگاه
نشاني نام مكان
فاصله از مركز شهر : 20 كيلومتر منطقه میانکاله
فاصله از مركز شهر : 60 كيلومتر محور تاریخی طبیعی سفید چاه – توسکا چشمه
فاصله از مركز شهر : 5 كيلومتر منطقه تفریحی ساحلی دریای آرام گلوگاه
فاصله از مركز شهر :20 كيلومتر منطقه تفریحی سياحتي سوچلما و استخر پشت
فاصله از مركز شهر : 15 كيلومتر پارک جنگلی تفریحی قرمرض نکاء
                                                           نور
نشاني نام مكان
فاصله از مركز شهر :3كيلومتر پارک جنگلی نور
فاصله از مركز شهر : 25كيلومتر پارك جنگلی سی سنگان
فاصله از مركز شهر : 15 كيلومتر پارک جنگلی آب پری – گلندرود- شهرداری رویان
فاصله از مركز شهر : 140 كيلومتر محور تاریخی بلده
فاصله از مركز شهر :35كيلومتر پارك جنگلی کشپل نور و لاویج
فاصله از مركز شهر : 150كيلومتر يوش ( ييلاق و مقبره نيما يوشيج )
فاصله از مركز شهر : 20 كيلومتر بقعه آقاشاهبالوزاده
فاصله از مركز شهر : 145 كيلومتر قلعه پولاد بلده
فاصله از مركز شهر : 145 كيلومتر بقعه سلطان احمد
                                                       نوشهر
نشاني نام مكان
فاصله از مركز شهر :35كيلومتر تاریخی طبیعی کندلوس
فاصله از مركز شهر : 80كيلومتر درياچه خضر نبي
فاصله از مركز شهر : 60كيلومتر ديو چشمه
فاصله از مركز شهر : 30 كيلومتر پارك جنگلی سی سنگان
فاصله از مركز شهر : 45 كيلومتر محور تاریخی کجور لاشک – پول
                                                       ورسك
نشاني نام مكان
فاصله از مركز شهر :3كيلومتر سه خط طلا
                                                      زير آب
نشاني نام مكان
فاصله از مركز شهر :8كيلومتر پارك جنگلي جوارم
فاصله از مركز شهر : 35كيلومتر ييلاق و آبشار دراسله
فاصله از مركز شهر : 30كيلومتر آلاشت ( منطقه ييلاقي )
فاصله از مركز شهر : 28كيلومتر برج لاجيم
                                                       پل سفيد
نشاني نام مكان
فاصله از مركز شهر :35كيلومتر قلعه كنگلو
فاصله از مركز شهر : 20كيلومتر غار اسپهبد خورشيد
فاصله از مركز شهر : 35كيلومتر پل ورسك
                                                       بابلسر
نشاني نام مكان
مركز شهر پارك واسكله قايقراني
مركز شهر بقعه امامزاده ابراهيم
 

                                            

                                                         رامسر

نشاني نام مكان
فاصله از مركز شهر : 20 كيلومتر پارك جنگلي صفارود
فاصله از مركز شهر : 27 كيلومتر ييلاق جواهر ده
فاصله از مركز شهر : 6 كيلومتر قلعه مار كوه
فاصله از مركز شهر : 30 كيلومتر جنگل دال خاني
                                                   نكاء
نشاني نام مكان
فاصله از مركز شهر : 35 كيلومتر استخر پشت
فاصله از مركز شهر : 12 كيلومتر قرمرض ( آب معدني )
                                                       قائمشهر
نشاني نام مكان
فاصله از مركز شهر : 4 كيلومتر چشمه هزارون
فاصله از مركز شهر : 7 كيلومتر پارك جنگلي تلار
فاصله از مركز شهر : 38 كيلومتر تكيه كرد كلا
فاصله از مركز شهر : 17 كيلومتر امامزاده سيد صالح

 

 

 

 

 

 

 

 

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *